Roman Urty
Image default
Business

Intelligentieonderzoek

Natuurlijk staat er bij een intelligentieonderzoek het bepalen van de intelligentie van een kind centraal, al is het niet alles. Er wordt ook gekeken naar de sterkes en zwaktes aan de hand van de best beoordeelde intelligentietest bij kinderen; WISC-III. Uit dit artikel zal blijken waarom u een intelligentieonderzoek voor uw kind zou moeten laten doen.

Waarom een intelligentieonderzoek?

De reden waarom u een intelligentieonderzoek voor uw kind zou moeten laten afnemen is omdat deze hier veel baat bij heeft. Of uw kind nou onder gemiddeld of boven gemiddeld slim is, waarom zou u niet willen weten waar de intelligentie van uw kind het meeste tot zijn recht komt? Een intelligentieonderzoek is niet alleen een stempel die laat zien hoe slim uw kind is, het brengt u duidelijkheid over hoe de motivatie, concentratie en werkhouding van uw kind is, en waar deze kan verbeteren.

Sterktes en zwaktes

De analyse van het intelligentieonderzoek wordt gedaan aan de hand van sterktes en zwaktes van uw kind. Deze sterktes en zwaktes worden naast intelligentie ook genoemd voor gebieden als motivatie, concentratie en werkhouding. De observaties en aparte analyses van deze aspecten in het intelligentieonderzoek vormen samen het profiel van uw kind dat aanknopingspunten biedt om de begeleiding op bepaalde punten te verbeteren en het maximale leervermogen van uw kind te benutten.

WISC-III

Voor intelligentieonderzoeken onder kinderen is de meest populaire test de WISC-III. Gezien de WISC-III test slechts 75 minuten duurt, raken kinderen niet snel afgeleid en is de input betrouwbaar. Bij dyslexie- en dyscalculieonderzoek zetten wij de WISC-III standaard in, omdat een intelligentieonderzoek uitsluitsel kan bieden over de aard van deze problemen.

Waarom zou u dus een intelligentieonderzoek van De Onderwijspraktijk van de Wijk laten doen? Omdat u dan zeker weet wat de sterktes en zwaktes van uw kind zijn aan de hand van de meest betrouwbare intelligentietest; de WISC-III.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/

Related Posts

Huis verven

Opslagruimte Den Haag

Buis verlichting biedt alleen maar voordelen